Ads Top

Voorstel codewijziging contracteindegegevensregister en leveranciersregister

De Nederlandse Energie Data Uitwisseling (NEDU) heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het wijzigen van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. In het voorstel wordt de verantwoordelijkheid voor het contracteindegegevensregister (CER) en het leveranciersregister (LV) verplaatst van de leveranciers naar de netbeheerders.

De achtergrond van dit voorstel ligt in het efficiënter maken van het switchproces voor kleinverbruikers. Met dit voorstel wordt beoogd de verantwoordelijkheid van het CER en LV onder de netbeheerders te plaatsen. Hierdoor vallen alle registers die relevant zijn voor het switchproces onder de verantwoordelijkheid van de netbeheerders en  wordt zowel het beheer als uitvoering van het switchproces efficiënter.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.