Ads Top

Samen werken aan een duurzaam Heerenveen

In het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015-2020 ligt de focus op samenwerken, banen en werkgelegenheid, nieuwe economie en de Mienskip. Wethouder Siebenga: "Met het uitvoeringsprogramma duurzaamheid kiezen we voor een pragmatische aanpak. Hierbij past geen breed uitgemeten visie met een eindeloze lijst maatregelen en acties, maar wel een visie met streefbeelden en focus, die richting geeft en mee kan buigen met een veranderende werkelijkheid om ons heen. In Heerenveen gaan we uit van de eigen kracht van de Mienskip. Door samenwerking met diverse partijen en initiatieven uit de samenleving brengen we ontwikkelingen tot stand die positieve energie leveren".

Het programma 'Smûk en Sunich', energiezuinig wonen in Heerenveen, krijgt een vervolg. We richten ons op de minst energiezuinige woningen in Heerenveen. We gaan bij ‘Smûk 2.0’ veel meer samenwerken met de andere Friese gemeenten via een gezamenlijk Energieloket. Wij ondersteunen en stimuleren scholen in onze gemeente om mee te doen aan programma’s rond energie en – duurzaamheid, zoals de Fryske Energy Challenges. We zien het belang van lokale duurzame initiatieven en geven hen de kans door te ontwikkelen.

Samen met ondernemers en marktpartijen identificeren we koppelkansen tussen bedrijven, bijvoorbeeld op het vlak van energie, grondstoffen en biodiversiteit. We werken realistische businesscases verder uit; bijvoorbeeld zonneparken of hergebruik van warmte uit de riolering (riothermie).

Duurzame gemeente: goed voorbeeld doet volgen
We nemen onze voorbeeldfunctie serieus. Zo zijn we van plan om 100% maatschappelijk verantwoord te gaan inkopen. Ook maken we onze eigen gebouwen nog meer energiezuinig. Dit geldt ook voor scholen en sportaccommodaties waar de gemeente (deels) eigenaar van is.

De vraag naar locaties voor het ontwikkelen van grootschalige zonneparken is zeer actueel, vooral in de directe omgeving van dorpen en bedrijfsterreinen. We maken een zonnotitie waarin we omschrijven welke kansen wij in onze gemeente zien en waar deze parken aan moeten voldoen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.