Ads Top

Wageningen 10 energieneutrale woningen rijker

Vrijdag 8 mei jl. reikte wethouder Lara de Brito schildjes uit aan woningeigenaren die hun woning in de afgelopen twee jaar energieneutraal hebben gemaakt. Dit vormt de afsluiting van het project Energieneutraal wonen. Van de ruim 35 woningeigenaren die deelnamen hebben tien eigenaren hun woning bijna of helemaal energieneutraal gekregen. De overige deelnemers liep tegen praktische of financiële drempels aan waardoor de woning nog niet energieneutraal is maar in veel gevallen wel veel energiezuiniger dan bij de start van het project.

Doel van het project was door het creëren van de vraag, ook de aanbodkant te prikkelen. Lokale en regionale bouwers werden in de gelegenheid gesteld om zich te specialiseren en op een andere manier te gaan samenwerken. De woningeigenaren kregen adviezen op maat en hadden veel baat bij het regelmatige onderlinge contact tijdens de Energiecafés die werden georganiseerd. Ook moesten drempels op het gebied van financiering en vergunningverlening weggenomen worden. Nog niet alle drempels zijn weg, maar de discussie is aangezwengeld, lokaal en ook landelijk. Het is nu zaak om door te pakken.

Het project Energieneutraal wonen werd feestelijk afgesloten bij het huis van Jannemarie de Jonge die haar woning een totale make-over heeft gegeven. Een nieuwe dikke ‘jas’ isoleert de woning, waardoor ze minder warmte verlies heeft. Er zijn zonnepanelen geplaatst om energie op te wekken. En zo past ze het innovatieve ‘breathing window’ toe. Een uitvinding van architect Jón Kristinsson waarbij ventilatieroosters naast de ramen warmte uit de ventilatielucht teruggewinnen. De woning werd verbouwd door een collectief van veelal Wageningse vakmensen.

Een woning is energieneutraal als deze –over een jaar genomen- evenveel energie opwekt, als de bewoners verbruiken. Dit begint altijd met energie besparen door te isoleren. De tweede stap is het opwekken van energie, door bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. En de derde stap is efficiënt gebruik maken van restwarmte. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van warmte terugwinning uit douchewater en uit het ventilatiesysteem.

Het project heeft dusdanig geïnspireerd, dat er nu ruimte is voor grotere vervolg stappen. De gemeente doet mee in het landelijke project ‘Ons huis verdient het’ waarin wordt gestreefd naar het ontwikkelen en uitvoeren van budgetneutrale renovaties om bestaande rijwoningen met een bouwjaar tussen 1950 en 1980 energieneutraal te maken. “Als dat lukt, is energieneutraal renoveren op termijn voor iedereen bereikbaar.” Zegt wethouder Lara de Brito. De eerste woning uit dit nieuwe project wordt 5 juni geopend in de Tarthorst in Wageningen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.