Ads Top

Enexis en 36 Brabantse gemeenten starten pilot voor goedkoper laden

Netbeheerder Enexis en 36 Brabantse gemeenten zijn gestart met de pilot 'Flexibele laadtarieven'. De pilot maakt goedkoper laden aan de laadpaal mogelijk. Het is de eerste Europese Smart-Charging pilot waarbij e-rijders kunnen profiteren van lage tarieven omdat zij aan de laadpaal kunnen kiezen tussen de tarieven van meer dan één leverancier. Nu zijn laadpalen in Nederland en elders in Europa nog gekoppeld aan één energieleverancier en bestaat die mogelijkheid niet. De pilot loopt tot eind november 2015.

Het is in Europa de eerste keer dat een Smart Charging pilot op deze schaal op publieke laadpalen wordt toegepast: in zo'n groot pilotgebied (36 gemeenten), met 50 deelnemende e-rijders op 150 slimme publieke laadpalen en uitgevoerd met alle betrokken ketenpartijen. Naast Enexis en de gemeenten zijn dat de provincie Noord-Brabant, energieleveranciers Greenchoice en NieuweStroom, serviceproviders Greenflux en The New Motion en tenslotte ElaadNL.

In de pilot bieden de serviceproviders de e-rijders voor het laden van hun voertuig de mogelijkheid hun laadsessie uit te stellen tot de stroomprijs laag is, bijvoorbeeld tijdens een overaanbod van windenergie. Maar kiezen e-rijders wel voor uitgesteld laden? Welke beweegredenen hanteren zij om uit te stellen of om toch direct te laden zonder prijsvoordeel? En hoe zullen zij omgaan met hun voorkeur voor bijvoorbeeld groene stroom?

De pilot 'Flexibele laadtarieven' maakt deel uit van het pilotprogramma 'Slim Laden Brabant'. Daarbij werken de provincie Brabant, Enexis, gemeenten en marktpartijen samen aan de realisatie van een uitgebreid netwerk van slimme publieke laadpalen in Noord-Brabant.
De pilots dragen bij aan de ontwikkeling van een Slim Net. Een Slim Net moet de groeiende stroomvraag, onder meer veroorzaakt door e-laden, zoveel mogelijk opvangen met slimme innovaties. Daarmee wordt onnodige verzwaring van dit net voorkomen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.