Ads Top

Koenders: energie niet inzetten als politiek drukmiddel

De manier waarop we onze energievoorziening regelen en beschermen is een van de grootste politieke kwesties van onze tijd. ‘De nabije toekomst zal meer en meer worden bepaald door energie, duurzaamheid en klimaatverandering’, zei minister Koenders (Buitenlandse Zaken) woensdag in een speech op de Energy Charter Conferentie in Den Haag.

‘Zeker nu geopolitiek weer terug is op het wereldtoneel, moeten we voorkomen dat energie wordt ingezet als politiek drukmiddel’, stelt Koenders. ’Het is in het belang van iedereen dat we ons verzetten tegen de inzet van energie als politiek middel.’

Goed overheidsbeleid, een stevige rechtsstaat en internationale samenwerking zijn volgens Koenders van vitaal belang voor een betrouwbare, ononderbroken, veilige en duurzame energietoevoer. ‘Daarom helpt deze conferentie en het Energy Charter: omdat we hier afspraken maken over handel en samenwerking op energiegebied’, aldus de minister.

Koenders stelt dat het integraal aanpakken van energie, klimaat en veiligheid de komende jaren een van de hoogste prioriteiten is. ‘Klimaatdiplomatie is geen kunststukje. Het is noodzaak’, aldus de minister.

Daartoe is het volgens Koenders ook belangrijk om te investeren in relaties met nieuwe spelers op de energiemarkt en om bestaande relaties te versterken. ‘Het internationale energielandschap verandert snel. Er komen steeds meer nieuwe producenten in Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. In Azië en het Midden-Oosten is sprake van een groeiende vraag en de Verenigde Staten hebben de ambitie om volledig zelfvoorzienend te worden’, zei Koenders. ‘Door deze veranderingen groeit de wederzijdse afhankelijkheid van aanbod, vraag en vervoer. Goede relaties en afspraken zijn daarom nu van het grootste belang.’

Koenders benadrukte in zijn speech tevens het belang van duurzame en hernieuwbare energie. ‘De natuurlijke energiereserves raken snel uitgeput. Als we de gehele wereldbevolking willen blijven voorzien van energie, moeten we overgaan op meer duurzame vormen van energie’, zei de minister. ‘De vooruitzichten stemmen positief. Investeringen in duurzame energiebronnen nemen snel toe. Ook op dit gebied speelt het energiehandvest een belangrijke rol, zoals via investeringsbescherming.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.