Ads Top

Luchthavengebied wordt Energielandgoed

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en het college van B&W van de gemeente Tynaarlo hebben de handen ineengeslagen om gedeelde ambities te realiseren. Zij willen de mogelijkheid bieden om op het terrein van Groningen Airport Eelde een grootschalige zonne-akker aan te leggen. Deze zonne-akker moet onderdeel worden van een ‘energielandgoed’.

Een zorgvuldig ontwerp van de zonne-akker is belangrijk voor een goede aansluiting op de omgeving. Provincie en gemeente hebben daarom zes ontwerpbureaus gevraagd met ideeën te komen voor een concept met iconische uitstraling. Gedeputeerde Henk Brink: “Uit de diverse ideeën spreekt het concept energielandgoed op deze plek het meest tot de verbeelding. Tussen de mooie landgoederen die de omgeving van Eelde al rijk is, komt een modern energielandgoed als verbindende schakel.”

Het energielandgoed zal ontstaan door op termijn het voorterrein, de gebouwen en het achterliggende veld in het ontwerp te betrekken, zoals een landgoed ook van oudsher opgebouwd is. Het idee is rondom de start- en landingsbanen een landschapspark te maken gericht op allerlei vormen van groene energieproducten. Te denken valt ook aan een route rond het terrein en bijvoorbeeld aan spottersplekken. Hoe het energielandgoed er precies uit zal zien is nog niet duidelijk. Provincie en gemeente nodigen omwonenden uit om deel te nemen in een klankbordgroep om mee te denken over de uitwerking van het energielandgoed. Belangrijke randvoorwaarde is de veiligheid op de luchthaven, daarvoor stelt Groningen-Airport Eelde eisen op waaraan het energielandgoed moet voldoen.

Wethouder Theun Wijbenga: “We zijn van mening dat het zonne-park een voorbeeldproject moet worden en dat het de omgeving een kwaliteitsimpuls moet geven. Noord-Nederland profileert zich als koploper op het gebied van duurzame energie en dit project kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Het streven is er een ‘Living La’, oftewel een proeftuin van te maken om kennis en ervaring op te doen.”

Zonneparken Nederland BV, neemt het initiatief voor een aanvraag voor 20 hectare zonnepanelen in de driehoek tussen taxi-, start- en landingsbaan en het platform. Het gaat dan om zo’n 100.000 zonnepanelen die jaarlijks 6.000 tot 8.000 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien. De eerste 20 hectare maken deel uit van het ruimtelijk ontwerp van het energielandgoed wat een groter gebied beslaat.
Provincie, gemeente en Groningen Airport Eelde steunen de initiatiefnemer bij dit voornemen, omdat het een belangrijke eerste stap is richting een energielandgoed.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.