Ads Top

Verwarm woningen met groen gas en geothermie

Minister Kamp publiceerde onlangs zijn warmtevisie. Het kabinet gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder met gas en meer met duurzame warmte en restwarmte worden verwarmd. Gashandelsbedrijf GasTerra is positief over de visie. Volgens Projectleider Energietransitie Gerard Martinus kunnen Nederlandse woningen hun warmtevraag snel terugdringen. Op termijn denkt hij dat alle Nederlandse woningen duurzaam verwarmd kunnen worden door in te zetten op grootschalige isolatie, geothermie en groen gas.

"Ik ben blij dat de visie er ligt en dat er aandacht is voor warmte. Het is een goede stap. In het verleden is er rond energie vooral aandacht geweest voor stroom, en is warmte een beetje het ondergeschoven kindje gebleven. Misschien komt mijn positieve insteek wat vreemd over, omdat GasTerra zijn geld verdient met gas. Maar de missie van GasTerra is om zoveel mogelijk waarde aan het Nederlandse gas toe te voegen. In commerciële zin natuurlijk, maar ook door te bevorderen dat de energie-inhoud van gas maximaal wordt benut. Dat is niet hetzelfde als zo veel mogelijk gas verkopen.

"Op industriegebied hebben we bijvoorbeeld al decennialang programma's om het gas zo efficiënt mogelijk in te zetten. Ook in de huishoudens hebben we daar een geschiedenis. Gasunie, waarvan GasTerra in 2005 is afgesplitst, was voor een groot deel verantwoordelijk voor de introductie van de HR-ketel. Andere landen lopen tien jaar achter op Nederland op dit gebied."


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.