Ads Top

TenneT: Uitvoeringsplan met beleidsmaatregelen moet leveringszekerheid na 2030 op peil houden

Tot en met 2030 blijft de leveringszekerheid van elektriciteit mede door goede verbindingen met het buitenland hoog. Na 2030 neemt de leveringszekerheid af. Dit blijkt uit de Monitor Leveringszekerheid 2024 van TenneT. 

De overheid moet dan ook met een plan komen om stroomtekorten die vanaf 2030 kunnen ontstaan te voorkomen, bepleit de netbeheerder.

In Nederland en in de meeste landen in Europa is de ontwikkeling ingezet van verdere elektrificatie van de samenleving, een afname van elektriciteitsproductie uit kolen- en gascentrales en een toename van het aandeel zon- en windenergie. Hiermee wordt het elektriciteitssysteem in toenemende mate weersafhankelijk. De combinatie van deze ontwikkelingen leidt op termijn tot een afname van de leveringszekerheid.

Dat na 2030 de leveringszekerheid afneemt, komt vooral door toenemende vraag naar elektriciteit, terwijl het aanbod uit regelbare kolen- en gascentrales juist afneemt. Dit in combinatie met achterblijvende groei van flexibiliteit in de vorm van vraagrespons, batterijen en nieuw CO2-vrij regelbaar vermogen leidt ertoe dat in steekjaar 2033 de betrouwbaarheidsnorm van 4 uur wordt overschreden tot ruim 14 uur. Deze ontwikkelingen manifesteren zich niet alleen in Nederland, ook in andere landen leidt dit tot grotere wederzijdse afhankelijkheid.  

TenneT adviseert de politiek de salderingsregeling, die de Eerste Kamer in maart met nipte meerderheid overeind hield, alsnog te schrappen. Anders schaffen consumenten en bedrijven nooit batterijen aan om hun stroom op te vangen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.