Ads Top

Elektriciteitsnet Stedin in deel havengebied Vlissingen-Oost vol

Het regionale elektriciteitsnet in Vlissingen-Oost bereikt de maximale capaciteit in een deel van het havengebied, Havens 9350-9990, dicht bij het verdeelstation Vlissingen-Oost van Stedin.

Netbeheerder Stedin kondigt daarom op 15 mei congestie aan voor dit gebied bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en start een onderzoek naar congestiemanagement. Dit betekent dat het voor grote bedrijven niet meer mogelijk is om een nieuwe aanvraag te doen voor het afnemen van elektriciteit of een uitbreiding van de bestaande aansluiting. Aanvragen voor het terugleveren van elektriciteit zijn nog wel mogelijk.

Sinds 19 juli 2023 is in dit gebied al congestie voor het afnemen van elektriciteit op het landelijke hoogspanningsnet van landelijke netbeheerder TenneT. Het onderzoek naar congestiemanagement door TenneT loopt nog en naar verwachting zijn de uitkomsten in juni gereed. Dankzij dit onderzoek hebben zowel TenneT als Stedin meer inzicht in de stroomvraag van bedrijven op de wachtlijst en daarmee in de toekomstige vraag naar transportcapaciteit in het havengebied van Vlissingen-Oost. Als uit het congestiemanagementonderzoek van TenneT zou blijken dat er ruimte is gevonden voor bepaalde delen van Zeeland, dan geldt dat niet voor klanten in Vlissingen-Oost Havens 9350-9990. Omdat er ook congestie is op het regionale net van Stedin.

In het congestiemanagementonderzoek gaat Stedin na of het regionale net beter benut kan worden door het flexibel omgaan met energieverbruik door de bedrijven in dit deel van de haven. Eind 2024 verwacht Stedin de resultaten van dit onderzoek. Stedin roept bedrijven in dit gebied op om, tegen een vergoeding, flexibiliteit aan te bieden via: Stedin.net/flexibelvermogen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.