Ads Top

TenneT verwacht lichte daling transportkosten in 2025

Op basis van een eerste prognose verwacht TenneT volgend jaar een daling van 2% van de transportkosten hoogspanning (HS) en een daling van 12% van de transportkosten extrahoogspanning (EHS). Voor een gemiddeld huishouden betekent dit dat het TenneT aandeel op de jaarrekening voor elektriciteit daalt van EUR 124 in 2024 naar EUR 119 in 2025.

Voor een klein mkb-bedrijf daalt het TenneT aandeel van EUR 776 in 2024 naar EUR 742 in 2025. Deze kosten worden indirect via de regionale netbeheerder aan TenneT betaald.

In 2023 en 2024 stegen de transporttarieven van TenneT sterk. Deze stijgingen werden voor een significant deel (90%) veroorzaakt door de invloed van de hoge elektriciteitsprijzen op de kosten van TenneT. Nu de prijzen op de elektriciteitsmarkt weer dalen, nemen deze kosten ook af. Deze daling wordt echter gedeeltelijk gecompenseerd door onder andere de verwerking van de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven over de methodebesluiten en de gestegen kosten van het Net op Zee. De methodebesluiten (ACM) zijn de basis voor de tariefregulering van TenneT.

Op basis van het gecombineerde effect van bovenstaande verwacht TenneT een daling van de transportkosten in 2025. TenneT moet via zijn nettarieven de kosten terugverdienen die het maakt voor de uitvoering van zijn wettelijke taken. Onder deze kosten vallen onder meer de investeringen in het landelijk hoogspanningsnet op land en op zee, plus onderhoud. Ook de zogenoemde inkoopkosten voor energie en vermogen (E&V) moeten met de tarieven worden gedekt. Hieronder vallen de kosten voor het oplossen van transportbeperkingen (o.a. redispatch), de inkoop van netverliezen, blindvermogen, het contracteren van balansvermogen en herstelvoorziening (nodig in het geval van een black-out). De Autoriteit Consument & Markt (ACM) toetst of de kosten die TenneT maakt efficiënt en doelmatig zijn en stelt de tarieven uiteindelijk vast.

Over de periode 2018 tot en met 2020 bedroegen de totale inkoopkosten voor energie en vermogen (E&V) gemiddeld ongeveer 280 miljoen euro per jaar. In 2022 stegen deze kosten tot circa 1,7 miljard. In 2023 zijn deze kosten weer gedaald tot ongeveer 1,1 miljard.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.