Ads Top

Bevoegdheden windenergie Lansingerland terug bij provinciebestuur

Het provinciebestuur heeft in december 2023 besloten om op drie locaties in de gemeente Lansingerland te onderzoeken of er windmolens kunnen komen; Kruisweg oostzijde, Bleizo-West en Noordpolder. Op 14 mei is daarom besloten dat de provincie ook de vergunningverlening voor de windenergie in Lansingerland oppakt. Die bevoegdheid had de provincie in 2017 bij de gemeente gelegd.

In november 2017 heeft het provinciebestuur in een bestuursovereenkomst met de gemeente Lansingerland afgesproken dat gemeente zich in zou zetten voor het verlenen van vergunningen voor windmolens. Het provinciebestuur zag af van haar bevoegdheden voor vergunningverlening in de veronderstelling dat vergunningverlening sneller zou gaan als de gemeente het zou doen.

Sinds 2017 zijn er door Lansingerland nog geen vergunningen voor windmolens verleend, en in mei 2023 gaf het gemeentebestuur aan daar ook geen mogelijkheden voor te zien. Het provinciebestuur ziet nog wel mogelijkheden en heeft dit met de gemeente besproken. Op 22 april is met de gemeente besproken dat de provincie de vergunningverlening weer in eigen hand neemt. Dit is dinsdag 14 mei ook zo besloten. Hiermee geeft het provinciebestuur ook uitvoering aan het coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland 2023-2027’ waarin is afgesproken dat de provincie Zuid-Holland haar verantwoordelijkheid neemt bij het ontwikkelen van windenergie in de gemeente Lansingerland.

In juni organiseert de provincie een aantal informatiebijeenkomsten in Lansingerland. Inwoners krijgen informatie over het vervolgproces van de komst van windmolens in de gemeente Lansingerland. Begin 2025 start de provincie een vervolgtraject om te onderzoeken op welke locatie of locaties in Lansingerland 15 megawatt windenergie gerealiseerd kan worden. Nieuwe windmolens worden daarbij zo goed mogelijk ingepast in het landschap. Dit vervolgtraject doet de provincie samen met de omwonenden en andere belanghebbenden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.