Ads Top

Eerste E-Methanol Systeem Benelux door HoSt Group & University Twente

Bright Renewables en HyGear, beide onderdeel van de HoSt Group, gaan samen met de Universiteit Twente het eerste E-Methanol systeem in de Benelux bouwen. Hun gezamenlijke project, Towards Acceleration and Demonstration of E-Methanol (TANDEM), ontvangt in totaal bijna 4 miljoen euro subsidie, waarmee de helft van de totale investering van 8 miljoen is gedekt. Het project richt zich op de ontwikkeling van technologie voor de productie van E-Methanol, een duurzaam brandstofalternatief voor conventionele brandstoffen voor zwaar transport, waaronder schepen en de luchtvaart. Het project duurt in totaal vier jaar en moet in het derde kwartaal van 2025 de eerste partij hernieuwbare methanol produceren.

In dit consortium ontwikkelt Bright Renewables (Enschede) de methanolreactortechnologie, HyGear (Arnhem) levert een 1.25MW elektrolyser met polymeer elektrolyt membraan (PEM) technologie voor het benodigde waterstof en de Universiteit Twente (Enschede) doet onderzoek naar warmtewisseling, essentieel voor het proces, en de meest optimale manier om het project op te schalen met behulp van een ‘twin-test reactor’. Van de totale subsidie van € 4 miljoen is €600.000 specifiek toegewezen aan het onderzoek van de universiteit.

Het systeem met een capaciteit van 500 ton per jaar E-methanol van AA-kwaliteitsklasse wordt gebouwd op het terrein van HyGear in Arnhem, Nederland. Hier zal worden gebruikgemaakt van afgevangen CO2 en elektriciteit uit ongesubsidieerde zonne- en windenergie die in Nederland wordt geproduceerd. Dit e-methanol systeem is voor kleinschalig gebruik en kan worden opgezet in de buurt van lokale zonne- of windmolenparken. Het kan direct gebruik maken van duurzame elektriciteit, wat helpt om congestieproblemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Jaarlijks kan het systeem genoeg duurzame brandstof produceren voor een groot binnenschip om 30.000 km af te leggen met 10.000 containers.

Methanol, de eenvoudigste vorm van alcohol, wordt geproduceerd door waterstof te combineren met koolstofdioxide (CO2) of koolstofmonoxide (CO) in een reactor, ook wel bekend als methanolsynthese. Als vloeistof bij kamertemperatuur en -druk dient het als een efficiënte energiedrager of opslagmedium. In dit E-methanol systeem zal de CO2 afkomstig zijn van biogene CO2, opgevangen uit biogasinstallaties of biomassa- of afvalgestookte ketelcentrales, met (groene) waterstof geleverd door elektrolyse.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.