Ads Top

VEH ongerust over toekomst zonnepanelen

Vereniging Eigen Huis heeft zorgen over het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen zonder alternatief stimuleringsbeleid. Ook ontbreken maatregelen om de groeiende funderingsproblematiek aan te pakken.

De salderingsregeling voor zonnepanelen zal per 1 januari 2027 abrupt komen te vervallen. Van geleidelijke afbouw of alternatieve stimulerende maatregelen is geen sprake. Vereniging Eigen Huis betreurt dit omdat het een rem zet op het stimuleren van duurzame zonne-energie. Ook zet het een streep door de rekening voor mensen die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, of die overwegen dat te gaan doen. Bovendien biedt het geen garantie dat energieleveranciers stoppen met het doorberekenen van terugleverkosten aan huishoudens met zonnepanelen.

Vereniging Eigen huis is blij dat er geen verplichtingen komen voor huiseigenaren en kopers om hun woning te verduurzamen met een (hybride) warmtepomp, of om het energielabel van woningen binnen een bepaalde tijd te verbeteren (verplichte labelsprong). VEH hecht aan het stimuleren om te verduurzamen in plaats van verplichtingen op te leggen. Mensen houden dan zelf regie over de verduurzaming van hun woning.

De energiebelasting op aardgas wordt stapsgewijs aangepast, wat huishoudens met een gemiddeld verbruik in 2030 een oplopend belastingvoordeel tot 50 euro oplevert. Voor veel huishoudens kan dit de hoge energielasten enigszins verlichten. De vereniging is tevreden dat er speciale aandacht is voor de hogere energielasten die huishoudens ervaren als zij worden aangesloten op een warmtenet.

De vereniging benadrukt de urgentie om het groeiende probleem van funderingsschade aan te pakken. Hiervoor worden nog geen financiële- of beleidsmaatregelen aangekondigd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.