Ads Top

NVDE over hoofdlijnenakkoord: energietransitie gaat door, belangrijke klus nieuwe ministers om de uitvoering te versnellen

Het klimaatbeleid gaat gelukkig niet door de shredder. Vereniging NVDE steunt de inzet op meer energieonafhankelijkheid en eigen duurzame energieproductie in het hoofdlijnenakkoord.

Door het wettelijk doel van 55 procent CO2-reductie in 2030 te herbevestigen, het klimaatfonds te behouden en de wens voor meer energieonafhankelijkheid te benadrukken, blijft de inzet van het klimaatbeleid nagenoeg hetzelfde. Om dit waar te maken moeten de nieuwe bewindspersonen vol aan de bak met de uitvoering: het sneller realiseren van duurzame energieprojecten en energie-infrastructuur.  

De NVDE heeft wel zorgen over extra hobbels die worden opgeworpen in de route naar energieonafhankelijkheid, zoals de belastingkorting op fossiele energie (aardgas, benzine en diesel) en het schrappen van de normering van warmtepompen. Om het tempo in de energietransitie te houden en de afhankelijkheid van fossiele energie af te bouwen zijn onder meer in de gebouwde omgeving alternatieve maatregelen nodig. Hier ligt een belangrijke klus voor de nieuwe ministers. De NVDE werkt graag samen om tot praktische en uitvoerbare oplossingen te komen.

Energie-Nederland ziet in het hoofdlijnenakkoord een goede basis om de energietransitie voort te zetten. 'Het uitvoeren van de bestaande plannen is al een hele opgave', aldus voorzitter Cora van Nieuwenhuizen.

De plannen zien er op het eerste gezicht goed uit: groene groei wordt bevorderd, uitstoot verminderd, er is aandacht voor de productie van eigen energie, zoals het winnen van gas op de Noordzee, zodat we minder afhankelijk zijn van andere landen. Ook het blijvend subsidiëren van CO2 opslag en waterstof is goed nieuws. Ook het bevorderen van windenergie moet prioriteit blijven. Maar de energietransitie moet wel betaalbaar blijven; het Rijk heeft hierin een belangrijke stimulerende rol. Bestaande budgetten zijn hard nodig.

Het besluit om de salderingsregeling in een keer af te schaffen, wordt breed gesteund. Een concrete datum in de nabije toekomst biedt zekerheid voor consumenten met zonnepanelen en ook voor degenen die ze nog willen aanschaffen. De terugleverkosten kunnen daarna substantieel verlaagd worden, mits ook het salderen van de leveringskosten wordt afgeschaft en afhankelijk van eventuele eisen aan de terugleververgoeding.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.