Ads Top

PowerField en GroenLeven realiseren drijvend zonnepark Hattemerbroek

PowerField en GroenLeven realiseren een drijvend zonnepark bij Hattemerbroek, nabij Zwolle. Het zonnepark van 16,4 megawattpiek ligt op landgoed Noorderhoek in een voormalige zandwinningsput en wekt voldoende groene stroom op voor ongeveer 4.300 huishoudens. Daarmee levert het zonnepark, dat bestaat uit ruim 30.000 panelen, een aanzienlijke bijdrage aan de energietransitie.

Het zonnepark is ontwikkeld door en in eigendom van PowerField. Niet de gehele zandwinningsplas wordt benut voor het zonnepark. Rondom het zonnepark worden stroken open water aangehouden, om natuurwaarden te behouden en te versterken. Daarnaast wordt hiermee voldoende open water behouden voor de bevers, die leven in de noordzijde van het gebied. Naar verwachting wordt het zonnepark voor de zomer in gebruik genomen.

PowerField plaatst batterijen om optimaal gebruik te maken van de netcapaciteit in Nederland. Energie die wordt geproduceerd door een zonnepark wordt opgeslagen in een batterij. Op de tijdstippen wanneer veel vraag is naar energie kan via de batterij in de behoefte worden voorzien van duurzame stroom. Op deze manier worden de capaciteitsproblemen binnen het Nederlandse elektriciteitsnetwerk verminderd. Ook bij Zonnepark Hattemerbroek is ruimte opgenomen voor het plaatsen van een batterij. PowerField gaat de plaatsing hiervan in de komende periode nader uitwerken.

Het zonnepark staat de verdere ontwikkeling van landgoed Noorderhoek niet in de weg. Zo laat het bestemmingsplan de bouw van een viertal woningen toe. PowerField gaat onderzoeken of de bouwkavels worden verkocht, of dat er een alternatieve ontwikkeling mogelijk is.

GroenLeven bouwt het drijvende zonnepark en maakt gebruik van een uniek eigen systeem voor de drijvende zonnepanelen. De zonnepanelen worden niet op het water geplaatst, maar erboven op speciale zonnebootjes. Dit creëert licht- en luchtstraten, zodat licht en lucht het water kunnen blijven raken. Ook de transformatorhuizen drijven. Hierdoor gaat er maar één elektriciteitskabel naar het land, waardoor er minimale belasting is in de vaak ecologisch rijke oevers van zandwinplassen. Ook de verankering is daarop ingericht, doordat dit gebeurt in de bodem van de plas en niet in de oevers.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.