Ads Top

Groen licht voor warmtetransportleiding WarmtelinQ tussen Vlaardingen en Den Haag

Er is groen licht voor het plan voor de warmtetransportleiding ‘WarmtelinQ’ tussen Vlaardingen en Den Haag. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft alle bezwaren ongegrond verklaard tegen het zogenoemde inpassingsplan van de provincie Zuid-Holland en de omgevingsvergunning voor de aanleg ervan. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het inpassingsplan en de omgevingsvergunning maken de aanleg mogelijk van een warmtetransportleiding tussen Vlaardingen en Den Haag. Het project wordt WarmtelinQ genoemd. De leiding transporteert restwarmte uit de Rotterdamse haven naar het stedelijk gebied in de regio Vlaardingen-Den Haag. Het beginpunt van de warmtetransportleiding ligt in Vlaardingen. Het eindpunt is de Uniper-centrale in Den Haag. Daar zal de warmtetransportleiding aansluiten op het bestaande warmtenet van Den Haag. De lengte van de leiding is ruim 23 kilometer. De leiding doorkruist zes gemeenten: Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag.

Onder meer de gemeente Den Haag, Stichting Den Haag Fossielvrij, de Bomenstichting en Stichting Gemeente Belangen Energievoorziening zijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak in beroep gekomen tegen de aanleg. Zij zijn tegen het gebruik van restwarmte die afkomstig is van fossiele bronnen uit de Rotterdamse haven. Zij vinden dit niet duurzaam. De gemeente Den Haag is bang dat het plan (toekomstige) lokale warmtenetprojecten in Den Haag belemmert. De Bomenstichting vreest dat de verhoging van de bodemtemperatuur negatieve gevolgen heeft voor de bomen in de omgeving van het tracé. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft alle bezwaren tegen het inpassingsplan en de vergunningen inhoudelijk beoordeeld en ongegrond verklaard.

Eén van de bezwaren was dat er binnen de gemeente Den Haag geen draagvlak is voor de warmtetransportleiding. Volgens de bezwaarmakers had de provincie om die reden moeten afzien van het plan. De Afdeling bestuursrechtspraak legt in de uitspraak uit dat er geen regel is die bepaalt dat de overheid pas een besluit mag nemen als daarvoor draagvlak bestaat. In dit geval moest de provincie een afweging maken tussen aan de ene kant het provinciale belang van een regionale energievoorziening en aan de andere kant de belangen van de gemeente. Dat er binnen de gemeente Den Haag geen draagvlak zou zijn, is binnen deze belangenafweging niet doorslaggevend, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.