Ads Top

Ammoniak-kraker realistisch en veilige methode voor grootschalige waterstofimporten

Een studie van adviesbureau Fluor in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en 17 bedrijven uit de regio laat zien dat het technisch en economisch haalbaar is om met een grootschalige kraker ammoniak op veilige wijze om te zetten in 1 miljoen ton waterstof per jaar.

Een groot deel van de waterstof voor Noordwest-Europa zal worden geïmporteerd, onder andere in de vorm van ammoniak, dat makkelijker verscheept kan worden dan waterstof. In de regel kan een miljoen ton groene waterstof ongeveer 10 miljoen ton CO2-reductie opleveren.

In de studie is een inventarisatie gemaakt van beschikbare, bewezen technologieën voor het omzetten van (geïmporteerde) ammoniak naar waterstof en een analyse gemaakt van de veiligheid, benodigde ruimte, kosten, logistieke implicaties en verwachte emissies van een grootschalige ammoniak-kraker.

Fluor verwacht dat een centrale grootschalige kraker in lagere kosten resulteert dan een decentrale aanpak, met name dankzij schaalvoordelen en efficiëntere opslag en transport van de waterstof.

Een ammoniak-kraker stoot geen broeikasgassen uit en slechts minimale hoeveelheden stikstofoxiden. De inzet van waterstof in industrie en transport resulteert netto in grote reducties in emissies van CO2 en stikstofoxiden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.