Ads Top

HyStock start ‘Open Season’ voor de grootschalige opslag van waterstof

Gasunie-dochter HyStock, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van grootschalige opslag van waterstof in zoutcavernes, start in juni 2023 een ‘Open Season’ voor marktpartijen. Bij deze open season biedt HyStock opslagcapaciteit aan in de eerste opslagcaverne, die momenteel wordt ontwikkeld voor waterstof bij het Groningse Zuidwending. 

Naar verwachting zal de vraag naar grootschalige opslag van waterstof de komende jaren toenemen als buffer om de uiteenlopende vraag en aanbod van hernieuwbare energie te overbruggen.

Nederland moet verduurzamen en waterstof gaat hier een belangrijke rol in spelen. Zowel als grondstof maar ook als energiedrager. HyStock werkt in Zuidwending (nabij Veendam) aan de ontwikkeling van een aantal zoutcavernes voor grootschalige waterstofopslag. Volgens de huidige planning zal de eerste caverne in 2028 operationeel zijn. De andere drie cavernes zullen snel na 2030 worden gerealiseerd. Met behulp van het open season,kan HyStock deze marktpartijen zekerheid bieden voor hun beschikbare capaciteit. Bovendien heeft HyStock het commitment nodig om investeringsbeslissingen te kunnen nemen die aansluiten bij de vraag uit de markt.

Een open season is een objectieve, transparante en non-discriminatoire manier om opslagcapaciteit aan de markt aan te bieden. De capaciteit bestaat uit een bundel met drie onderdelen: een vaste samenstelling van injectie-, uitzend- en opslagcapaciteit. HyStock vraagt hierbij om financiële garantstelling van de marktpartijen, met de intentie tot een bindend contract.

HyStock is van plan om 15 juni het ‘Open Season’ te starten. De eerste resultaten worden dan deze zomer bekend gemaakt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.