Ads Top

Warmteleveranciers blijven gemiddeld 18 procent onder maximumtarieven

Warmteleveranciers hebben hun tarieven voor het jaar 2022 wel fors verhoogd, maar zijn hierbij gemiddeld wel 18 procent onder het maximale variabele tarief gebleven. Dat blijkt uit een eerste analyse van de tarieven van vergunninghoudende warmteleveranciers door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De verhoging van de tarieven wordt in belangrijke mate verklaard door de gestegen energieprijzen. Vier warmteleveranciers vragen wel het maximumtarief, maar doen dit alleen voor warmtenetten die helemaal met aardgas worden verwarmd. Voor gebruikers die zijn aangesloten op een warmtenet met andere bronnen rekenen deze leveranciers een lager tarief.

Op het eerste gezicht hebben leveranciers zich daarmee gehouden aan de oproep van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om warmtetarieven niet onnodig te verhogen en de maximumtarieven niet te misbruiken door meer winsten te behalen.


In de Warmtewet is vastgelegd dat de ACM jaarlijks het maximale leveringstarief voor warmte moet vaststellen op basis van de gasprijs en met een in de wet voorgeschreven methode. Omdat de gasprijs al erg gestegen was op het moment dat de ACM de maximumtarieven voor 2022 vast moest stellen, stegen de maximumtarieven automatisch mee. Warmteleveranciers moeten altijd onder het door de ACM vastgestelde tariefplafond blijven. De stijging van de gasprijs nadien heeft geen effect op het tariefplafond voor 2022.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.