Ads Top

Huiseigenaren vragen massaal subsidie aan door stijgende energieprijzen

Huiseigenaren nemen massaal maatregelen om hun woning te verduurzamen. Het aantal aanvragen voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is in het eerste kwartaal van 2022 bijna verdriedubbeld ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021.

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt vanuit de overheid beschikbaar gesteld om huizen op een duurzame manier te verwarmen en het gasverbruik te verminderen. Woningeigenaren kunnen met deze regeling subsidie aanvragen voor warmtepompen en zonneboilers, isolatie en aansluiting op het warmtenet. De ISDE loopt tot 2030. Het subsidiebedrag wordt per jaar vastgesteld.

Om gebruik te kunnen maken van de ISDE is het nodig om minimaal twee maatregelen te treffen rondom verduurzaming van de woning. Dat mag isolatie zijn, maar ook het installeren van een warmtepomp of zonneboiler of aansluiting op het warmtenet. Tot en met 31 december 2023 biedt de ISDE ook subsidie voor zakelijke installatie voor kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windturbines.
 
In 2022 is er in totaal 228 miljoen euro beschikbaar voor zonneboilers, warmtepompen, isolatie en aansluiting op het warmtenet. Voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines is er 30 miljoen euro beschikbaar.

In het eerste kwartaal van 2022 zijn er 17.064 aanvragen ingediend voor 37.360 maatregelen en/of apparaten. Dit is een forse stijging ten opzichte van vorig jaar; in 2021 werden er in dezelfde periode slechts een kleine 6.500 aanvragen gedaan.
In januari, februari en maart 2022 is er zo’n 52,6 miljoen aan subsidie geclaimd, waarvan ongeveer 40 miljoen door particulieren.

Isolatiemaatregelen waren onder huiseigenaren het populairst, hiervoor werd 26,1 miljoen geclaimd. Daarnaast werd subsidie aangevraagd voor warmtepompen (12,7 miljoen), zonneboilers (1,1 miljoen) en aansluiting op het warmtenet (<0,1 miljoen).

VvE’s kunnen ook subsidie aanvragen voor isolatie. De overheid stelt hiervoor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) beschikbaar. De SEEH is alleen beschikbaar voor VvE’s met koop- en huurwoningen en loopt tot en met 2023.  

De SEEH voor VvE’s heeft in 2021 en 2022 een totaalbudget van 31 miljoen euro voor energiebesparende maatregelen. Op 31 maart 2022 was hiervan nog  ruim 7,6 miljoen beschikbaar. Van de 2 miljoen euro die in 2021 en 2022 beschikbaar is voor energieadvies, procesbegeleiding en een meerjarenonderhoudsplan is er nog 896.294 euro beschikbaar.

Met de Subsidieregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) wil de overheid verhuurders én gemengde VvE’s stimuleren om zich aan te sluiten op het warmtenet en zich af te sluiten van aardgas. Het aansluiten van sociale en particuliere huurwoningen op het warmtenet kost de verhuurder veel geld. Een groot deel van de subsidie is bedoeld voor de kosten voor de aansluiting op het warmtenet en om de woningen geheel aardgasvrij te maken. De subsidie is maximaal 5.000 euro per huurwoning, waarvan maximaal 1200 euro voor inpandige woningkosten en maximaal 3.800 euro voor aansluitingskosten op het warmtenet. Het aanvragen van de subsidie SAH kan tot en met 31 december 2023.
In totaal is er voor aanvragen tussen begin 2020 en eind 2023 195 miljoen beschikbaar aan subsidie. Er is nog 107 miljoen beschikbaar.  

VvE’s die hernieuwbare stroom uit zonne-energie, windenergie of waterkracht willen opwekken, kunnen een beroep doen op de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). Sinds 1 april 2021 vervangt de SCE de fiscale regeling verlaagd tarief, ook wel postcoderegeling genoemd. Leden én de installatie moeten zich binnen de aangevraagde postcoderoos bevinden. De regeling loopt tot 1 april 2026 en het budget wordt elk jaar opnieuw opgesteld. Voor 2022 is er een budget van 150 miljoen euro beschikbaar. Sinds 1 maart 2022 tot en met 1 december 2022 kunnen VvE’s hun aanvraag indienen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.