Ads Top

Gezamenlijk plan van aanpak uitbreiding elektriciteitsnet Amsterdam

Ook in Amsterdam groeit de vraag naar stroom enorm snel. In 2050 is de vraag naar elektriciteit in Amsterdam drie- tot vierenhalf keer hoger dan nu, zo blijkt uit studies van Liander en de gemeente.

Zowel ondergronds als bovengronds is de ruimte beperkt. Daarom hebben de gemeente Amsterdam en netbeheerders TenneT en Liander een plan van aanpak gemaakt, het ‘Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035’.

Om in Amsterdam aan de vraag naar elektriciteit te kunnen blijven voldoen, zijn er tot 2035 29 nieuwe elektriciteitsstations nodig en moeten er 12 bestaande stations worden uitgebreid. TenneT en Liander investeren gezamenlijk zo’n 1,4 miljard euro om de geplande uitbreiding te realiseren. De meeste werkzaamheden vinden plaats tussen 2023 en 2028.

De opgave die er ligt is noodzakelijk voor de toekomst van de stad en iedere Amsterdammer gaat er vroeg of laat iets merken. Dat kan zijn door de bouw van een elektriciteitsstation in de buurt, het openbreken van de straat voor extra kabels of het plaatsen van transformatorhuisjes in de wijken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.