Ads Top

Netbeheerders: Waterstof onontbeerlijk om klimaatdoelen te halen

Om Nederland op tijd te verduurzamen, moet het kabinet de investeringen in de waterstofketen versnellen. In deze waterstofketen kunnen publieke netwerkbedrijven een belangrijke rol vervullen. Dat hebben de netbeheerders aan de energiewoordvoerders van de Tweede Kamer laten weten,

De netbeheerders hebben in gezamenlijke studies geconcludeerd dat waterstof een noodzakelijk onderdeel is van het duurzame, flexibele en betrouwbare energiesysteem van de toekomst. Om ervoor te zorgen dat waterstof al voor 2030 kan bijdragen aan de verduurzaming van onze samenleving, moet de overheid nu de juiste beleidsmaatregelen nemen.

Het huidige doel van 3-4 GW elektrolyse lijkt ontoereikend om de Europese en Nederlandse klimaatdoelen te halen.

Ophoging van dit doel ligt voor de hand;
Zorg voor versnelling van investeringen in de waterstofketen met publieke regie op vraag en aanbod, adviseren de netbeheerder.

Kortom, actie van de landelijke politiek is nodig om waterstof als duurzame energiedrager in te kunnen zetten in de industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. Op deze manier kan waterstof een forse bijdrage leveren om de klimaatdoelen te halen in 2030.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.