Ads Top

Liander kondigt grootste investeringspakket ooit aan

 

Liander investeert tot en met 2024 3,5 miljard euro in het elektriciteitsnet in Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland.

Die enorme uitbreiding van het elektriciteitsnet is volgens de netbeheerder nodig om tegemoet te komen aan de snel groeiende vraag naar elektriciteit en de grootschalige teruglevering van groene stroom aan het net.

In het Investeringsplan 2022 - 2031 beschrijft Liander de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de gas- en elektriciteitsnetten. Hierin laat Liander zien welke investeringen in het energienet voor de komende tijd gepland zijn en hoe deze tot stand komen.

In de periode 2022 – 2024 investeert Liander naar verwachting 3,1 miljard euro in het elektriciteitsnet om knelpunten te verhelpen en voorkomen. De netbeheerder heeft 357 miljoen begroot om het gasnet in stand te houden en 142 miljoen voor netgerelateerde investeringen zoals voor de transformatie naar een digitaal net. L

In de periode tot 2031 verwacht Liander 56 nieuwe elektriciteitsstations te bouwen en er circa 100 uit te breiden. Naast investeringen in uitbreiding van het net zullen slimme oplossingen zoals congestiemanagement ingezet worden om knelpunten te voorkomen en een mogelijke investering in het net te voorkomen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.