Ads Top

Subsidie voor verduurzamen wijk Aalderinkshoek

De gemeente Almelo krijgt een subsidie van zo'n 4 miljoen euro vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Met dit programma ondersteunt het Rijk de gemeente in het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen.

Van de 47 inzendingen in deze derde proeftuinronde kende het ministerie 14 proeftuinaanvragen toe, voor in totaal een bedrag van ruim 50 miljoen euro. Almelo diende samen met de woningbouwcorporaties Beter Wonen, Sint Joseph en Woonzorg Nederland, Waterschap Vechtstromen en Cogas een aanvraag in. Basis hiervoor is de eerder door de gemeenteraad vastgestelde Almelose Warmtevisie, die haalbaarheid én betaalbaarheid voorop stelt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.