Ads Top

Netbeheerders investeren volop in uitbreiding netcapaciteit

De Nederlandse netbeheerders hebben hun definitieve investeringsplannen gepubliceerd. De komende jaren staan in het teken van het grootschalige investeringen om de energienetten klaar te maken voor de duurzame toekomst. Hierbij hoort onder meer een geheel nieuw netwerk op zee.

et investeringsplan Net op Zee van TenneT is afgerond, het investeringsplan Net op Land wordt komende periode op verzoek van de toezichthouder nog aangescherpt.

De investeringsplannen zijn bedoeld om de toezichthouder, het ministerie, overheden en marktpartijen meer inzicht te geven in de aankomende investeringen en projecten. De investeringsplannen geven inzicht in de knelpunten die de komende jaren worden verwacht en de voorgenomen investeringen om knelpunten weg te nemen of te voorkomen.

De ACM heeft bij het beoordelen van de plannen de grote opgave voor de netbeheerders vastgesteld. Er moeten de komende jaren daarom scherpe keuzes gemaakt worden bij het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De toezichthouder vindt het belangrijk dat netbeheerders hierbij voorrang kunnen geven aan projecten die bijdragen aan de energietransitie. De ACM roept daarom ook de minister voor Klimaat en Energie daarom op een algemeen prioriteringskader op te stellen aan de hand waarvan netbeheerders projecten voor de energietransitie voorrang kunnen geven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.