Ads Top

Plannen voor de ondergrondse warmwaterleiding van Rijswijk naar Leiden

Gasunie en de Provincie Zuid-Holland vragen de denkkracht van inwoners en bedrijven van tien gemeenten. In een online enquête kunnen mensen meedenken over de ontwikkeling en aanleg van de ondergrondse warmtetransportleiding WarmtelinQ.

Deze leiding transporteert restwarmte van bedrijven uit de Rotterdamse haven door een groot deel van de provincie. Lokale warmtenetten kunnen op de leiding aansluiten en zo huizen en bedrijven verwarmen.

De enquête gaat over het tweede deel van de warmtetransportleiding, van Rijswijk naar Leiden. Dit deel sluit in Rijswijk aan op het eerste deel van Vlaardingen naar Den Haag, dat al in ontwikkeling is.

Gasunie is verantwoordelijk voor de aanleg van WarmtelinQ. Provincie Zuid-Holland ziet de warmtetransportleiding als belangrijke stap in de energietransitie. Beiden vinden het belangrijk om bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties actief te betrekken en informeren. Na de enquête vinden allerlei vervolggesprekken plaats. Mensen die zich bij de warmtetransportleiding betrokken voelen, kunnen in de enquête aangeven dat ze verder willen praten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.