Ads Top

ACM onderzoekt ruimte om duurzame projecten voorrang te geven

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat de komende tijd onderzoeken in hoeverre netbeheerders bij nieuwe aansluitingen en bij het aanbieden van transportcapaciteit voorrang kunnen geven aan projecten die een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie. Het voorrang geven, bijvoorbeeld op basis van duurzaamheidscriteria zoals vermindering van de CO2-uitstoot, wordt ook wel prioritering genoemd.
 
De ACM verwacht in juli 2022 een ontwerpbesluit te publiceren om de maximumtermijn voor nieuwe aansluitingen op het regionale elektriciteitsnet vast te stellen.

In de voorbereiding van het ontwerpbesluit onderzoekt de ACM nadrukkelijk de mogelijkheden voor netbeheerders om voorrang te geven aan aansluitingen die een bijdrage leveren aan de energietransitie. Dit komt ook aan de orde bij de gesprekken die de ACM in de voorbereiding voor de nieuwe netcode voert met de netbeheerders en andere spelers in de sector.
 
De criteria voor het bepalen van redelijke termijnen voor aansluitingen moeten objectief, redelijk, toetsbaar en transparant zijn en moeten passen binnen het Europese vereiste van non-discriminatie.

Als netbeheerders mogen prioriteren zouden zij voorrang kunnen geven aan duurzame invoeding en duurzame afname van het net. Bij invoeding kan het gaan om het met voorrang aansluiten van wind- of zonneparken. Bij duurzame afname kan het bijvoorbeeld gaan om laadpalen voor elektrische auto’s.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.