Ads Top

Sluiting Groningenveld in 2023 blijft in zicht met huidige gaswinning

Het winningsniveau uit het Groningenveld binnen het lopende gasjaar 2021-2022 wordt 4,5 miljard Nm3. Dat is nog iets lager dan het winningsniveau dat in een Kamerbrief van afgelopen 14 maart werd aangekondigd. Hiermee wordt de leveringszekerheid in het huidige gasjaar geborgd. Met het vastgestelde winningsniveau van 4,5 miljard Nm3 blijft de definitieve sluiting van het Groningenveld in 2023 binnen bereik.


Ten aanzien van de oorlog in Oekraïne blijft het kabinet benadrukken dat het Groningenveld alleen in beeld komt als allerlaatste optie, wanneer de energielevering aan huishoudens en andere beschermde afnemers zoals ziekenhuizen ernstig in gevaar komt.

Om de snelle sluiting van het Groningerveld mogelijk te maken, wordt gasopslag Grijpskerk anders ingezet. Vanaf april dit jaar wordt deze volledig gevuld met laagcalorisch gas. Tot nu toe werd Grijpskerk gevuld met hoogcalorisch gas. Doordat Grijpskerk wordt gevuld met hetzelfde soort gas als in het Groningenveld zit, kan deze opslag de reserverol van Groningen overnemen. Daarnaast wordt gasopslag Norg tot minimaal de door de EU voorgestelde vulgraad gevuld.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.