Ads Top

TNO brengt impact toekomstige windturbines op huizenprijzen in kaart

Het plaatsen van windturbines is een belangrijk onderdeel van de strategie om de klimaatdoelstellingen te halen. Maar windturbines op land geven hinder door geluid en slagschaduw en hebben impact op het landschapsbeeld.

TNO onderzocht het effect van nieuw te plaatsen windturbines op huizenprijzen in de periode tot 2030. Uit de analyse blijkt dat voor de verwachte situatie in 2030 de waarde van woningen in de nabijheid van windturbines gemiddeld 3,8 procent achterblijft op de waarde van vergelijkbare huizen zonder windturbines in de buurt. De studie laat ook zien dat in 2030 naar verwachting ruim 70 procent van de gemeenten huizen heeft die binnen een straal van 2,5 km van windturbines staan.

Omdat de onderzoekers zich baseren op plannen (RES) zijn er nog wel onzekerheden. Zo zullen bijvoorbeeld niet alle geplande nieuwe turbines worden gerealiseerd op de exacte locatie zoals door hen geïdentificeerd. "En dat vraagt om voorzichtigheid bij de interpretatie van de door ons gemaakte kaarten", benadrukt Mulder.

Bij volledige realisatie van de RES-plannen komen er tussen 2020 en 2030 naar verwachting ruim 1.400 windturbines op land bij (een groei van 75%), samen goed voor ongeveer 5,5 GW nieuw opgesteld vermogen (een groei van 147%). Het aantal woningen in de nabijheid van windturbines groeit naar verwachting van bijna 900 duizend in 2020 (12% van het totaal) tot ruim 1,6 miljoen in 2030 (22% van het totaal, bij gelijkblijvende woningvoorraad).

In 2020 lag de waarde van woningen in de nabijheid van windturbines gemiddeld 2,6 procent lager dan vergelijkbare woningen elders, voor de situatie in 2030 bedraagt het verschil gemiddeld 3,8 procent. Uitgedrukt in huizenprijzen van 2020 betekent dit voor de situatie in 2030 een relatieve waardedaling van gemiddeld 9.295 euro per woning, tegen 6.356 in 2020.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.