Ads Top

Wijkbewoners meer betrekken bij aardgasvrij Rotterdam

Rotterdam wil tenminste 10.000 bestaande woningen aardgasvrij maken of daarop voorbereiden. Hoe doe je dat? Bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzochten vijf pilotgebieden in Rotterdam waar een gebiedsaanpak aardgasvrij is gestart.

Uit het onderzoek ‘Op zoek naar de energie van Rotterdam’ blijkt dat het de gemeente Rotterdam goed lukt om Rotterdammers hierin te ontzorgen, maar dat er meer ruimte mag zijn voor bewoners die zelf actief willen bijdragen aan de energietransitie. Het koppelen aan andere wijkopgaven, zoals werkgelegenheid en leefbaarheid, lukt op kleinschalig niveau. Het onderzoek is gedaan in opdracht van Kenniswerkplaats Leefbare Wijken en afdeling Duurzaamheid van de gemeente Rotterdam.

De gemeente Rotterdam is in vijf pilotgebieden een gebiedsaanpak aardgasvrij gestart. Met deze pilot gebiedsaanpakken wil de gemeente leren en begrijpen wat en op welke wijze het beste werkt om huizen aardgasvrij te maken. De onderzoekers hebben een jaar lang deze gebiedsaanpakken gevolgd en lessen opgetekend

Uit het onderzoek blijkt dat het gemeente Rotterdam lukt om met de gebiedsaanpakken aardgasvrij, de Rotterdammers te ontzorgen. De individuele gesprekken waarin verschillende opties gegeven worden als men wil overstappen op het warmtenet, worden gewaardeerd. Wel is er behoefte aan een meer gedifferentieerde participatie-aanpak, die naast het 'ontzorgen' ook ruimte biedt voor bewoners die actief willen meedenken en meedoen (zoals energiecoöperaties). Voor deze bewoners is het nog lastig om aan te sluiten bij de gebiedsaanpakken aardgasvrij.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.