Ads Top

Netbeheerders leren werken met water

De netbeheerders doen voortdurend onderzoek naar de mogelijke gevolgen van een overstroming of van wateroverlast. Daaruit blijkt onder andere dat de netten robuuster zijn dan veel mensen denken.

In het landschap is op sommige plekken al zichtbaar hoe de energie-infrastructuur meebeweegt met het water; in overloopgebieden voor rivieren staan hoogspanningsmasten bijvoorbeeld op een verhoogde basis.

Klimaatadaptatie van het energiesysteem gaat echter veel verder; belangrijk onderdeel zijn analyses, experimenten en berekeningen van (overstromings)risico’s en de mogelijke gevolgen.

Het transport van elektriciteit en gas valt in elk geval niet direct stil. Soms zijn ingrijpende aanpassingen nodig, zoals het verhoogd realiseren van nieuwe hoogspanningsstations, of het ophogen van de bestaande installaties.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.