Ads Top

Overijssel opent subsidieregeling voor versnelling aanleg warmtenetten

De provincie Overijssel trekt zeven miljoen euro uit om de realisatie van warmtenetten te versnellen. Dat is nodig omdat de aanleg van deze netten op dit moment onvoldoende van de grond komt.

Er komt een subsidieregeling voor investeringen in warmtenetten, het Energiefonds Overijssel wordt voorbereid op het verstrekken van leningen aan warmtenetten, en er komt extra ondersteuning voor onderzoek naar de haalbaarheid van projecten, en versterking van de organisatie ervan.

Veel warmte van bedrijven vervliegt nu nog in de lucht of stroomt als koelwater de rivier in. Die warmte kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. Ook wordt duurzame warmte opgewekt in biomassa installaties1 of gewonnen uit de ondergrond.

Op dit moment kent Overijssel zo’n 15 initiatieven, die vaak langzaam van de grond komen.

De provincie Overijssel heeft als doelstelling dat in 2023 20 procent van de gebruikte energie duurzaam is opgewekt. In het klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.