Ads Top

CBS: Investeren in energie levert bijna 100 duizend banen op

In 2018 is voor 14,8 miljard euro geïnvesteerd in energiegerelateerde activiteiten: investeringen in conventionele energie, hernieuwbare energie, energienetwerken en energiebesparing. Terwijl het aandeel investeringen in conventionele energie daalde, groeide het aandeel investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing sinds 2012. De hiermee gepaard gaande werkgelegenheid is toegenomen tot ruim 97.000 voltijdbanen in 2018. Hiervan waren er 57.000 gerelateerd aan hernieuwbare energie en energiebesparing, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De totale investeringen in energiegerelateerde activiteiten zijn tussen 2008 en 2014 toegenomen van 10,6 miljard euro tot 13,6 miljard euro. De investeringen in offshore windparken, kolencentrales en zonnepanelen, maar ook in de olie- en gaswinning en de aardolieraffinaderijen stegen in deze periode. Vanaf 2014 vond er een omslag plaats en daalden de investeringen in de conventionele sectoren van 5,7 miljard euro in 2014 tot 3,1 miljard euro in 2018. Daar stond tegenover dat de investeringen in hernieuwbare energie, energiebesparing en netwerken in deze periode zijn gestegen Hierdoor zijn totale energiegerelateerde investeringen toegenomen naar 14,8 miljard euro in 2018.
Investeringen zonne-energie het meest toegenomen

De investeringen in hernieuwbare energie zijn gestegen van 1,7 miljard euro in 2008 naar 4 miljard euro in 2018. Vooral de investeringen in zonne-energie zijn toegenomen. Ook de investeringen in windenergie zijn gegroeid, maar variëren sterk per jaar. Dit komt door de aanleg van grote windparken op zee, waardoor er investeringspieken ontstaan. Naast de investeringen in hernieuwbare energie zijn ook de investeringen in energiebesparing, zoals het isoleren van woningen, gestegen: van 2,4 miljard euro in 2008 naar 4,1 miljard euro in 2018.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.