Ads Top

Provincie Noord-Holland en netbeheerders pakken knelpunten energienetwerken aan

De provincie Noord Holland en netbeheerders gaan als eerste een aantal zogenaamde ‘no-regret maatregelen’ uitvoeren – maatregelen die op korte termijn sowieso moeten worden genomen om te voorkomen dat men zonder elektriciteit komt te zitten. Tegelijkertijd wordt een ontwerp gemaakt voor toekomstbestendige nieuwe energienetwerken.

Het lokaal opwekken van warmte en elektriciteit, productie en transport van waterstof en het afvangen van CO2, vragen allemaal om stevige aanpassingen van de energie-infrastructuur. Deze vraagstukken houden niet op bij gemeentegrenzen en vragen om een stevige coördinatie van de provincie.

Het ontwerp van een nieuw flexibel energiesysteem voor meerdere soorten energie (een hybride systeem), is een complexe opgave. Technologieën ontwikkelen zich razendsnel. De provincie pakt als overheid de coördinatie voor de regio, over gemeentegrenzen heen. Behalve met de netbeheerders trekt zij daarbij ook op met gemeenten, rijk, energiegebruikers en elektriciteitopwekkers.

Dat doet zij ook bij de ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Waterstof is noodzakelijk om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te behalen. Ook vanuit economisch perspectief en het behoud van werkgelegenheid is het inzetten op waterstof in Noord-Holland van groot belang.

De industrie zal in de nabije toekomst voor een belangrijk deel van gas overstappen op waterstof. De havens in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.