Ads Top

Lokaal eigendom zonneparken kan en moet, maar verplichten niet haalbaar

De zon- en windsector leveren bij nagenoeg al hun projecten financiële baten voor omwonenden, bijvoorbeeld via een omgevingsfonds, lokaal eigendom of goedkope lokaal opgewekte elektriciteit. Dit doet de sector conform de afspraken uit het Klimaatakkoord en de gedragscode zon op land.

Steeds meer gemeenten stellen echter als harde eis voor planologische medewerking dat aan een specifieke vorm van financiële participatie voldaan dient te worden. Dit blijkt juridisch onhaalbaar.

Het opnemen van lokaal eigendom of een omgevingsfonds als eis voor een vergunning voor een zonnepark is juridisch onmogelijk. Deze conclusie staat in de onlangs gepresenteerde factsheet ‘Bevoegdheden overheden bij procesparticipatie en financiële participatie’ die samen met het Ministeries van EZK, BZK, NP-RES, Energie Samen en diverse andere overheden en organisaties heeft opgesteld op basis van een onafhankelijk juridisch onderzoek uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen.

Branche-organisatie Holland Solar is blij met de juridische duidelijkheid die er nu is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.