Ads Top

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht.

Het nieuwe onderzoek, voor Vattenfall uitgevoerd door twee ervaren adviesbureaus in samenwerking met plaatselijke ornithologen, laat zien dat meer dan 99 procent van de kleine rietganzen en kraanvogels die in het gebied vliegen de turbinebladen vermijden.

Het Klim-windpark bevindt zich in de directe omgeving van het internationale Natura 2000-vogelbeschermingsgebied Vejlerne. Elke dag verlaten duizenden vogels hun overnachtingsgebieden in Vejlerne en vliegen ze naar de nabijgelegen velden om voedsel te vinden, waarbij vele vogels het windpark passeren.

Het onderzoek is uitgevoerd over twee tijdvakken, respectievelijk één en drie jaar na de bouw van het windpark in 2015, en het is het tot nu toe uitgebreidste onderzoek dat in Denemarken is uitgevoerd over hoe ganzen en kraanvogels reageren op de draaiende bladen van een windturbine. De focus was om te berekenen hoeveel vogels met de bladen in botsing komen en hoeveel vogels er in het gebied vliegen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.