Ads Top

Extra Urgenda-pakket noodzakelijk: 'Kabinet doet al vijf jaar niet genoeg'

Urgenda roept het kabinet op haar belofte waar te maken en extra maatregelen te nemen nu het Urgenda doel gemist dreigt te worden.

Recente cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laten zien dat de 25 procent reductie van broeikasgassen per 2020 ten onzichte van 1990 die voor het eerst door de rechter in 2015 werd opgelegd waarschijnlijk niet wordt gehaald.

Urgenda heeft om die reden per brief de regering gevraagd om extra maatregelen te nemen en te laten zien dat de Staat de uitspraken van drie rechters in de Urgenda Klimaatzaak serieus neemt.
 
Het makkelijkst is het, volgens Urgenda, om de kolencentrales te sluiten of te zorgen dat ze niet harder gaan draaien dan dit jaar.

Dat kan heel goed, zagen we afgelopen jaar. De gasprijzen waren zo laag, dat kolencentrales voor minder dan 25 procent benut werden, terwijl gascentrales (met slechts de helft van de uitstoot per kWh) veel meer benut werden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.