Ads Top

Wiebes: netten beter benutten met nieuwe spelregels en systeembenadering

Minister Wiebes (EZK) benadrukt het belang van innovatieve (opslag)technieken om filevorming op het elektriciteitsnet te voorkomen. De netbeheerders steunen deze oproep en verwachten de komende jaren (verdere) grootscheepse investeringen in het net.

De snel stijgende behoefte aan capaciteit op het Nederlandse elektriciteitsnet is alleen op te lossen door intensieve samenwerking vanuit het perspectief van het gehele energiesysteem, schrijft minister Wiebes aan de Kamer. Niet alleen vraag en aanbod van (duurzame) elektriciteit, maar ook congestiemanagement en innovatieve technieken om elektriciteit op te slaan.

Wanneer in een gebied de capaciteit op het net schaars is, is het volgens de minister niet vanzelfsprekend dat een grote gebruiker of aanbieder automatisch toch een aansluiting krijgt. In de nieuwe Energiewet zal de minister dan ook het uitgangspunt herzien dat de netbeheerders iedereen overal móeten aansluiten.

De komende 10 jaar zullen de netbeheerders gezamenlijk zo’n 40 miljard euro investeren om het Nederlandse elektriciteitsnet te verdubbelen. Verzwaring en uitbreiding vormen niet de enige oplossing.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.