Ads Top

Provincie Utrecht trekt vergunning biogascentrale in Bunschoten in

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 23 juni 2020 definitief besloten de door biogascentrale A. van de Groep & Zonen BV in Bunschoten gevraagde vergunning voor wijziging van de inrichting te weigeren en de bestaande provinciale omgevingsvergunning van dit bedrijf in te trekken.

Het betreffende bedrijf krijgt een termijn van zes weken om haar activiteiten te beëindigen. Het bedrijf kan beroep aantekenen bij de rechtbank en daarbij een voorlopige voorziening aanvragen. Als de rechter dat verzoek honoreert dan mogen de bedrijfsactiviteiten voorlopig voortgezet worden.

Uit onderzoek is gebleken dat een ernstig gevaar bestaat dat het betreffende bedrijf de vergunningen zal gebruiken om geld afkomstig van strafbare feiten te investeren, of strafbare feiten te plegen. Over de inhoud van het Bibob-onderzoek kan de provincie geen verdere mededelingen doen in verband met de wettelijke geheimhoudingsplicht op Bibob-onderzoeken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.