Ads Top

Liander maakt onderzoeksrapporten congestiemanagement openbaar

De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie zorgen voor drukte op het elektriciteitsnet.

Netbeheerder Liander wil zo transparant mogelijk zijn over de plaatsen op het elektriciteitsnet waar onvoldoende ruimte is. Daarom publiceert de netbeheerder op zijn website tweewekelijks een update van de knelpunten op het net.

Een volgende stap is om de achterliggende onderzoeken naar de mogelijkheid van congestiemanagement openbaar te maken. In de rapporten geeft de netbeheerder inzicht in de situatie in het gebied, de oorzaak van het probleem, de technische- en marktanalyse en de uitkomst van het onderzoek.

Het eerste rapport dat openbaar is gemaakt, is die naar de mogelijkheid van congestiemanagement in de Gelderse regio Neerijnen. Het onderzoek wees uit dat congestiemanagement hier een oplossing zou kunnen bieden. Liander is momenteel in gesprek met marktpartijen om congestiemanagement in Neerijnen in te richten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.