Ads Top

Delta Kenniscentrum voor voedsel, water en energie naar Vlissingen

Er komt een Delta Kenniscentrum in Vlissingen, gefocust op de unieke Zeeuwse combinatie van voedsel, water en energie. Hiervoor wordt een samenwerkingsverband aangegaan tussen de Zeeuwse kennisinstellingen (Scalda, Hogeschool Zeeland, University College Roosevelt en Wageningen Marine Research) en Wageningen Universiteit en de Universiteit Utrecht.

Het kabinet, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen hebben vandaag een bestuurlijk akkoord bereikt over het compensatiepakket dat is opgesteld door speciaal adviseur Bernard Wientjes  ter compensatie voor het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen.  Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied.


De regio Zeeland levert binnenkort plannen aan voor een regionaal koploperprogramma voor de verduurzaming van de industrie. Op basis van dit plan kunnen instrumenten van het Rijk gerichter ingezet worden.

Het is essentieel dat de Zeeuwse industrie gebruik kan maken van een verzwaard elektriciteitsnet, van waterstof en/of CO2-opslag. Verduurzaming van de Zeeuwse industrie vraagt dus om een combinatie van ontwikkelingen, die geborgd moeten worden zodat men kan blijven concurreren met industrieën elders. Einddoel voor de regio is om in 2030 een grootschalige waterstoffabriek operationeel te hebben. Het Rijk zal hiervoor actief beschikbare subsidiemogelijkheden inzetten. 

De aanlanding van de stroom van windpark IJmuiden Ver is met name belangrijk voor de Zeeuwse ambities op het gebied van waterstof en elektrificatie. Voor de productie van groene waterstof en mogelijke elektrificatie van de krakers bij Dow Chemical is een extra vertakking van het 380kV-netwerk gewenst richting Zeeuws-Vlaanderen.

Op meerdere plekken in het land worden al (met subsidie van het Rijk) proefprojecten met aardgas- vrije wijken uitgevoerd. Als Vlissingen hierbij wil aansluiten, dan kan de gemeente voor 2021 een voorstel indienen bij het ministerie van BZK.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.