Ads Top

Netbeheerders kijken uit naar concrete uitwerking Rijksvisie marktontwikkeling

De Rijksvisie marktontwikkeling voor de energietransitie, die maandag is verschenen, schetst duidelijke contouren voor de wet- en regelgeving die nodig is voor de energietransitie. De gezamenklijke netbeheerders zijn blij met de hoofdlijnen.

De visie besteedt veel aandacht aan het publieke belang van de energietransitie en de rol van de netten daarin. Juist omdat Nederland beschikt over een bijzonder veilig, betaalbaar en betrouwbaar energienet, zijn de eisen en verwachtingen rond het net in de energietransitie hoog.

In de visie gaat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat uitgebreid in op het gezamenlijk belang van Nederland bij een goed energiesysteem. De brief geeft daarmee richting aan de discussie die de komende jaren gevoerd zal worden over de netten en de investeringen die daarin gedaan moeten worden. De volgende stap is het publieke belang ook zeker te stellen, door concrete maatregelen te nemen. Die stap zal nog gezet moeten worden.

Tot slot blijven de netbeheerders er op wijzen dat de huidige snelle ontwikkelingen grote druk leggen op de netcapaciteit en dat er wet- en regelgeving nodig is om daar verlichting te brengen. Minister Wiebes stuurde op 12 juni 2020 een brief naar de Kamer over dit onderwerp

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.