Ads Top

Eemshaven in beeld voor aansluiting windpark Noordzee

De locatie Eemshaven in Groningen heeft de voorkeur als aansluitpunt voor het toekomstige windpark op de Noordzee. Dit gezamenlijke, voorlopige advies geven de dertien betrokken Groningse en Friese overheidspartijen aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Compensatie voor de negatieve effecten van de aansluiting is voor de regiopartijen een randvoorwaarde.

De variant Eemshaven-oost houdt volgens de betrokken partijen het beste rekening met de lokale belangen, de kwetsbare natuur van de Wadden en de landbouw. TenneT en het ministerie van EZK hebben echter aangegeven dat deze variant zeer lastig is vanwege hoge kosten, technische complexiteit en vergunningen. Daarom adviseren Groningen en Frysl⮠om de hoogspanningskabel bij Eemshaven-west aan te leggen, maar alleen als er rekening wordt gehouden met randvoorwaarden. Zij vinden deze essentieel voor het draagvlak.

Alle betrokken gemeenten, waterschappen en provincies zijn het er over eens dat het opwekken van windenergie op zee onmisbaar is in de stap naar schone energie. Het nieuwe windpark in de Noordzee draagt daaraan bij.

Begin oktober volgt het definitieve regioadvies en in het najaar neemt het ministerie een besluit over het aansluitpunt en de kabelroute.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.