Ads Top

Commissie Mijnbouwschade gaat 1 juli van start

Vanaf 1 juli 2020 kunnen mensen die vermoeden schade te hebben als gevolg van mijnbouwactiviteiten zich wenden tot de Commissie Mijnbouwschade. Over mogelijke schades ten gevolge van gaswinning uit kleine gasvelden en gasopslag kan de commissie vanaf 1 juli een advies uitbrengen.

Ook lopen er gesprekken met de aardwarmtesector (geothermie) en worden gesprekken met rechtsopvolgers van de voormalige steenkoolwinning opgestart. Die gesprekken moeten er toe leiden dat de commissie eind dit jaar ook een advies mag uitbrengen over mogelijke schade ten gevolge van mijnbouw in deze sectoren.

De onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade start onder voorzitterschap van jurist en oud-rechter Rian Vogels. De commissie bestaat verder uit Margriet Drijver, die veel ervaring heeft met sociaal-maatschappelijke vraagstukken bij woningcorporaties en zorgen van bewoners; Siefko Slob, expert in gebouwconstructies in relatie tot de ondergrond; en Piet van Staalduinen, expert op het gebied van gebouwconstructies in relatie tot bodembeweging door onder meer mijnbouw. De commissie is gestart met het vaststellen van haar eigen werkwijze.

De Commissie Mijnbouwschade buigt zich niet over de afwikkeling van schade door gaswinning in het Groningenveld en gasopslag Norg. Dat is in handen van een andere instelling, de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), vanaf 1 juli het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.