Ads Top

Warmtebedrijven maken de tarifering voor warmtelevering transparanter

Warmtebedrijven maken de tarifering voor warmtelevering transparanter voor de consument.

De prijs van warmtelevering is een belangrijke factor voor het draagvlak van de energietransitie. De warmtebedrijven spelen hierop in; hun tarieven liggen voor 2020 8 tot 12 procent onder de maximumprijs.

Nu zijn de warmtetarieven nog gekoppeld aan de gasprijs. Met het oog op het uitfaseren van aardgas, is deze koppeling onwenselijk.

Het bureau Oxera heeft onderzoek gedaan naar een alternatieve tariefsystematiek. Daaruit komt de zogenaamde maatstafregulering nu als voorkeur naar voren. Hierbij worden meerdere maximumtarieven bepaald die afhankelijk zijn van de karakteristieken van het lokale warmtesysteem, zoals warmtebron, leeftijd van het warmtenet en ligging. Door deze manier van tariferen kunnen warmtebedrijven hun kosten laag te houden.

Wanneer en of deze tariefstructuur wordt ingevoerd, wordt in de komende jaren nader onderzocht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.