Ads Top

Op weg naar een energieneutraal Gelderland

Gelderland wil in 2050 energieneutraal zijn. De provincie wekt dan net zoveel duurzame elektriciteit op als het gebruikt.

Een eerste stap in deze transitie is het opstellen van een conceptstrategie voor het opwekken van zon- en windenergie. Dat doen 6 Gelderse regio's. Samen met 24 andere Nederlandse regio’s moeten ze in 2030 minimaal 35 TWh realiseren.

De omschakeling naar duurzame elektriciteit én warmte kan niet in een keer. In de Regionale Energie Strategieën (RES) werken gemeenten in regioverband samen met provincie, waterschappen en netbeheerders aan het zoeken naar goede plekken voor zon- en windenergie. Eerst globaal en langzaam steeds concreter. Bij de zoekgebieden wordt veel afgewogen: ruimte, natuurbelang, schoon drinkwater, leefgebied voor dieren, radar en vliegroutes.

Tot 1 juni 2020 bieden alle zes Gelderse regio’s, net als 24 andere regio’s in Nederland, een concept-RES aan bij het Nationaal Programma RES. De concept-RES is een globale beschrijving in welke gebieden duurzame energie opgewekt zou kunnen worden. Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt een analyse van alle concept RES’en.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.