Ads Top

Positief advies opsporingsvergunningen aardwarmte in Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben 17 maart advies uitgebracht over twee aanvragen voor opsporingsvergunningen aardwarmte aan het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Het advies is positief, mits het veilig en verantwoord gebeurt.

De beide vergunningen zijn aangevraagd voor de gebieden Nijmegen en de Bommelerwaard en Brakel-Zuidoost. In de opsporingsgebieden liggen mogelijk kansrijke gebieden voor de aanwijzing van Aanvullende Strategische Voorraden voor drinkwater (ASV). Gedeputeerde Staten adviseren om hier rekening mee te houden.

De bescherming van de drinkwatervoorziening moet ook in de vergunningsvoorschriften worden opgenomen. Het advies gaat over de bodem, natuur, veiligheid en grondwater en een schaderegeling. En aanbevelingen voor de informatievoorziening naar de inwoners. Dit is een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.