Ads Top

Aquathermie viewer brengt potenties warmte uit afval- en oppervlaktewater in beeld

Deltares en Syntraal hebben in samenwerking met STOWA de Aquathermie viewer gelanceerd. De viewer laat de potenties van warmte uit oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA) op regionaal en lokaal niveau gedetailleerd zien. Met deze informatie krijgen gemeenten, energiestrategen en waterbeheerders inzicht in welke bijdrage aquathermie kan leveren aan de warmtetransitie.

Deltares heeft de resultaten uit de studie ‘Nationaal potentieel van aquathermie‘  van 2018 aangescherpt en uitgebreid met kleine wateren. Deze resultaten zijn nu opgenomen in de Aquathermie viewer. De Aquathermie Viewer is een interactieve kaart, die de TEO-potentie van een specifieke regio, gemeente of wijk inzichtelijk maakt. Deze potentiekaart kan gemeenten en andere belanghebbenden helpen bij hun afwegingsproces voor het verduurzamen van hun bebouwde omgeving. Adviesbureau Syntraal actualiseerde de TEA-basisgegevens.

Gemeenten moeten eind 2021 hun Transitievisie Warmte opleveren, waarin ze hun aanpak naar een duurzame aardgasvrije gemeente beschrijven. Eén van de tools die gemeenten in kunnen inzetten om tot een Transitievisie Warmte te komen is de Startanalyse. Dit is een technisch-economische analyse op basis van landelijke data die door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gemaakt is in het model Vesta MAIS. Hierin worden alternatieve bronnen voor warmte doorgerekend. De potentie van zowel TEO als TEA wordt door PBL gebruikt als input in deze startanalyse. Eind maart komt dit beschikbaar voor de gemeenten.

e bijdrage van Deltares is het eerste resultaat van het programma WarmingUp, waarin partijen in de warmteketen samenwerken. Het belangrijkste doel in dit programma is de ontwikkeling van collectieve warmtesystemen die betaalbaar, duurzaam, betrouwbaar, praktisch uitvoerbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. De ontwikkeling van de viewer is gefinancierd uit het programma waterbeheer en regionale energiestrategieën, met subsidie van het Ministerie van BZK.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.