Ads Top

Nederlanders tevreden over nationale energievoorzieningen

Uit onderzoek van Ipsos blijkt dat Nederlanders relatief positief zijn over de energie-infrastructuur in hun land. Zowel op het gebied van zonne-energie, kernenergie, als laadinfrastructuur voor elektrisch rijden scoren we – afgezet tegen de rest van de wereld - bovengemiddeld hoog.

Dit wil niet zeggen dat Nederlanders niet kritisch blijven: Op de vraag of er genoeg wordt gedaan om in onze infrastructurele behoeften te voorzien antwoordt slecht 26 procent bevestigend. Hiermee zijn we van de 29 onderzochte landen het op één na meest kritische land.

Een andere opvallende uitkomst is dat het overgrote deel van de Nederlanders aangeeft dat investeringen in infrastructuur cruciaal zijn voor de toekomstige economische groei van ons land. Dit terwijl slechts 44% de aanleg en bouw van nieuwe infrastructuur in zijn of haar omgeving ondersteunt.

De inbreng van de Nederlandse consument bij grote infrastructurele (energie)projecten beperkt zich nog vaak tot inloopavonden en rondetafelgesprekken met kritische omwonenden. Om de doelstelling van de energietransitie te halen is een structureler en breder inzicht nodig in wat consumenten denken, weten en vinden van alle maatregelen die hiervoor nodig zijn. Op basis van deze inzichten kunnen plannen worden afgestemd op de wensen en zorgen van de Nederlandse bevolking. Dit creëert draagvlak en vergroot de bereidheid om zelf bij te dragen aan projecten en maatregelen."


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.