Ads Top

Netbalancering met tuinders, elektrische boilers en autobatterijen in pilot

TenneT onderzoekt of het mogelijk is met decentraal (duurzaam) elektrisch vermogen deel te nemen aan de markt voor balans tussen vraag en aanbod op het Nederlandse hoogspanningsnet. Dit is de markt voor zogenoemd aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve), ook bekend als regelvermogen.

In de pilot voor aFRR is voor het eerst succesvol een nieuw type dataverbinding gebruikt: de datacommunicatie tussen marktpartijen en TenneT (over activatie en metingen) vond plaats op TenneT's mobiel netwerk. Hiermee is een grote barrière weggenomen voor de levering van aFRR door (nieuwe) Balancing Services Providers (BSPs).

De aFRR-levering door Enova – een van de partijen die deelnemen aan de aFRR pilot – heeft aangetoond dat via TenneT's mobiele netwerk de benodigde informatie op een juiste manier met TenneT kan worden uitgewisseld. Spoedig zullen de pilotpartijen Sympower en Next Kraftwerke ook volgen.

Energiemanager Arjan van der Spek van het Tuinbouwcluster Bergschenhoek: “Mooi stuk samenwerking tussen TenneT en Enova waarmee de Nederlandse glastuinbouw een positieve bijdrage kan gaan leveren aan het in balans houden van het elektriciteitsnet. Schijnt ook dat wij er financieel beter van gaan worden, dus laat maar komen!”
Evaluatie
De komende maanden zal TenneT de prestatie van zijn mobiele netwerk monitoren en evalueren. Bij een succesvolle evaluatie zal TenneT de dataverbinding zo snel mogelijk beschikbaar stellen voor alle BSP's die interesse hebben hiervan gebruik te maken voor het leveren van aFRR.

De energiemarkt verandert. De urgentie van duurzaamheid en energieonafhankelijkheid zorgt voor een grote groei van (decentrale) opwek van duurzame energie. Ook spelen consumenten een steeds actievere rol door als prosumers zelf elektriciteit op te wekken. Dus het systeem verandert van een demand-driven met  centrale productie naar een meer supply-driven systeem met decentrale opwek.

TenneT koopt Ancillary Services in om de netbalans te handhaven en is hiervoor nu nog afhankelijk van grote productie-eenheden. Omdat grootschalige opwek mogelijk in de toekomst niet meer beschikbaar is, moet TenneT die ook in kunnen kopen van kleinschalig decentrale opwek en groot- en kleinschalige demand response.

TenneT onderzoekt hoe het bedrijf deze ontwikkelingen kan faciliteren. Nieuwe marktpartijen willen de Ancillary Services markt als Balancing Service Providers (BSPs) bedienen. Echter de productspecificaties zijn een barrière voor de nieuwe toetreders, bijvoorbeeld de specificaties die te maken hebben met de datacommunicatie via leased lines.

Voor aFRR levering is een realtime dataconnectie noodzakelijk met een maximale vertraging van vier seconden (in de toekomst één seconde). De enige veilige en betrouwbare optie was tot nog toe de "leased line". Voor grootschalige productie-eenheden  geen probleem aangezien die vaak toch al een leased line connectie met TenneT hebben voor andere doeleinden. Echter voor nieuwe BSPs, met name wanneer die geen directe koppeling hebben met het TenneT hoogspanningsnet, is het aanschaffen van een leased line een grote drempel om toe te treden tot de aFRR markt. Met de toegang van het mobiel netwerk is deze drempel verlaagd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.